dissabte, 21 d’abril de 2012

La ReVoluCió

La Revolució

Escenificació audiovisual del text "La Revolució" de Vliadimir Mrozek.

Idea original: Josep M. Balaguer i Miriam Ortiz

[...]Si dintre d'uns límits determinats no és possible cap canvi veritable, aleshores s'han de traspassar aquests límits[...]